vacancy

Rashtriya parichay patra tatha panjikaran vibhag Vacancy for Darta Operator

Rashtriya parichay patra tatha panjikaran vibhag (Department of National Id and Civil Registration) (DoNIDCR) has announces vacacy for Darta Operator.

For More information :- donidcr.gov.np

Rashtriya parichay patra tatha panjikaran vibhag
error: Content is protected !!