Loksewa

Nepal Police Inspector Final Results

Nepal Polices publishes final results of inspector .

Details Here :- pdf

प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना (२०७७-१२-०८)

INS-Final-Result-2077-12-08

error: Content is protected !!